Грантові програми

Гранти інституційної підтримки

Український інститут книги започаткував надання інституційної підтримки у формі грантів суб'єктам видавничої справи. Кошти гранту можуть бути використані видавцем з дати прийняття Наглядової радою Інституту рішення про надання гранту, на оплату прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виданням книжкової продукції державною мовою (авторська винагорода та/або придбання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності, підготовка оригінал-макету, витрати на друк та витратні матеріали, пов’язані з друком, у тому числі витрати на виготовлення електронних книг та аудіокниг).

                   Гранти інституційної підтримки

УІК оголошує прийом заявок на гранти інституційної підтримки

Перелік заявок на отримання інституційної підтримки