Гранти інституційної підтримки

Український інститут книги започаткував надання інституційної підтримки у формі грантів суб'єктам видавничої справи. Кошти гранту можуть бути використані видавцем з дати прийняття Наглядової радою Інституту рішення про надання гранту, на оплату прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виданням книжкової продукції державною мовою (авторська винагорода та/або придбання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності, підготовка оригінал-макету, витрати на друк та витратні матеріали, пов’язані з друком, у тому числі витрати на виготовлення електронних книг та аудіокниг).

Наказ МКІП про затвердження Порядку надання інституційної підтримки у формі грантів суб'єктам видавничої справи

ВИМОГИ

Особливості виконання грантів інституційної  підтримки:
- обмеження верхньої суми грантів - 5 млн грн
- фінансування лише прямих витрат, пов'язаних з підготовкою та друком видань
- неможливість погашення кредиторської заборгованості за рахунок грантових коштів
- неможливість участі у програмі підприємцям з іноземними інвестиціями

Подача заявки: до 16.11.2020 рр. (включно) (до 18.00 за київським часом).
Загальна сума коштів на інституційну підтримку видавців в 2020 році – 150 000 000 гривень. Гранична сума гранту для одного видавця - 5 000 000 гривень.

Інформація про те, хто може подаватися, умови отримання гранту, спосіб подання заявки та документів, терміни подачі заявки, документів та реалізації проекту, етапи реалізації та додатки до оголошення

РЕЗУЛЬТАТИ

2,561 млн примірників видано
1306 назв друкованих книжок видано
96 назв електронних та аудіокнижок видано
94 видавці (з якими укладено договори)
106 поданих заявок від видавців
81,461 мільйон - сума наданих грантів

Перелік отриманих заявок
 Презентація результатів грантів інституційної підтримки


Новини по темі Гранти інституційної підтримки