Підготовка та друк повного академічного зібрання творів Лесі Українки
  1. Відповідно до Договору № 1 від 19.01.2021 року про надання послуг з друку повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах ТОВ «ТИПОГРАФІЯ «ВІД А ДО Я» у термін до 15 лютого 2021 року здійснено виготовлення накладу зібрання творів Лесі Українки у кількості 1500 комплектів у 14 томах кожний комплект.
  2. На виконання плану роботи УІК на 2021 рік (пункт 3.2, підпункт 3.2.1) та відповідно до пункту 9-1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою КМУ від 12 червня 2019 року № 638, сформовано й затверджено перелік одержувачів повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах (наказ Інституту від 24.02.2021 № 3-од) та здійснено розповсюдження зібрання. 

Кількість одержувачів - 237, кількість комплектів - 1328 із загальної кількості - 1500 комплектів. 

Згідно із затвердженим переліком одержувачів було забезпечено передачу комплектів зібрання: опрацьовано запити на отримання, акти приймання-передачі, довіреності, здійснено пакування та передачу комплектів. 

У рамках благодійної акції Новою поштою безкоштовно доставлено до публічних бібліотек 873 комплекти академічного зібрання творів Лесі Українки.

  1. Наказом Інституту від 26 жовтня 2021 року № 83-од внесено зміни до переліку одержувачів комплектів повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах на підставі листів-звернень від публічних бібліотек та наукових установ.

Кількість одержувачів - 239, кількість комплектів - 1498. На балансі Інституту залишено 2 комплекти для проведення заходів.

У листопаді 2021 року завершено доставку комплектів зібрання одержувачам.

 

  1. According to the Agreement No. 1 dated 19 January 2021 on rendering services of publishing a complete 14-volume collection of works by Lesya Ukrainka, «Typografiya ‘Vid A do Ya’” LLC had published 1,500 sets of the 14 volume collection of works by Lesya Ukrainka till 15 February 2021.
  2. For the implementation of the UBI 2021 annual work plan (Clause 3.2, Sub-Clause 3.2.1) and pursuant to the Clause 9-1 on the procedure of the use of funds, envisaged in the state budget for the Ukrainian Book Institute’s support of book publishing and Ukrainian literature promotion abroad, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12 June 2019 No. 638, the list of recipients of the complete 14-volume academic collection of works by Lesya Ukrainka was formed and approved (Order of the UBI dated 24 February 2021 No. 3-оd), and the sets were distributed among the recipients.

Number of recipients – 237, number of sets – 1328 of the total of 1 500 sets.

According to the approved list of recipients, the sets were distributed after the applications had been processed, acts of transfer and acceptance and powers of attorney signed, and books packed.

In the frames of the charity campaign, the Nova Poshta postal service conducted free delivery of 873 sets of the academic collection of works by Lesya Ukrainka to public libraries.

  1. Pursuant to the Order of the UBI dated 26 October 2021 No. 83-оd, the list of recipients of the complete 14-volume academic collection of works by Lesya Ukrainka was changed based on the application letters from the public libraries and scientific institutions.

Number of recipients – 239, number of sets – 1498. Two sets are listed on the balance sheet of the Institute for the organization of events.

In November 2021, delivery of the sets to recipients was completed.

Key figures:

Основні результати:

№ з/п

Показники

Результат

1

Бюджет програми, млн грн

3500 000,00

2

Сума реалізації проекту, млн грн

2 600 044,83

3

Утворена економія, тис.грн

899 955,17

4

Загальна кількість комплектів зібрання

1500

5

Кількість одержувачів, усього:

у тому числі:

239

5.1

одержувачі обов'язкового безоплатного примірника 

14

5.2

публічні бібліотеки

29

5.3

бібліотеки ВНЗ

163

5.4

наукові установи

33

5.5

Міністерство закордонних справ України

1

6

Доставлено комплектів

1498

7

Залишок комплектів на балансі Інституту

2