Оголошення про відбір книжок для поповнення бібліотечних фондів-2020
УІК оголошує про проведення відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році
07 / 07 / 2020

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році

1. Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут) оголошує про приймання пропозицій щодо відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році від суб'єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу» (далі – видавці).

2. Відповідно до вимог Порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 17 червня 2020 р. №1906, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 року за №713/34996 (далі – Порядок відбору), для участі у відборі книжкової продукції приймаються книжкові видання державною мовою, які:

1) видані не раніше ніж протягом двох років, що передували року проведення відбору ( у 2018, 2019, 2020 роках);

2) перебувають у вільному продажі та інформація про це розміщена у відкритих джерелах;

3) мають прошитий нитками блок;

4) видані загальним накладом не менше 500 примірників;

5) за читацькою адресою належать до видань для широкого кола читачів і для дітей та юнацтва, а за цільовим призначенням належать до:

  • науково-популярних, 

  • популярних,

  • літературно-художніх,

  • довідкових, 

  • суспільно-політичних видань.

Кількість примірників книжкових видань, які можуть бути запропоновані видавцем до відбору:

видання для широкого кола читачів - від 500 до 600 примірників;

видання для дітей та юнацтва - від 700 до 800 примірників.

3. Для участі у відборі видавець подає до Інституту одну пропозицію на всі запропоновані книжкові видання, складену державною мовою та підписану уповноваженою особою видавця, за формою згідно з додатком 1 до цього оголошення, до якої додаються:

1) завірена в установленому законодавством порядку копія свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

2) відомості про книжкове видання, що пропонується до відбору книжкової продукції (подається окремо на кожне найменування книжкового видання), згідно з додатком до Порядку відбору; 

3) перелік відомостей про документи, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) (подається окремо на кожне найменування книжкового видання) за формою згідно з пунктом 3 додатку 2 до цього оголошення;

4) по одному примірнику кожного найменування книжкового видання, що пропонується до відбору книжкової продукції, до якого додаються завірені підписом уповноваженої особи видавця копії:

сторінок книжкового видання, що містять вихідні відомості відповідно до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 року №297;

документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів). 

Якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається переклад повного тексту документу українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця.

У додатку 2 до цього оголошення наведена інструкція з підготування документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), та форма переліку відомостей про документи, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів).

Достовірність інформації, зазначеної у документах та пропозиції, поданих до Інституту, забезпечують видавці.

4. Для участі у відборі книжкової продукції не приймаються книжкові видання:

1) випуск яких здійснювався повністю або частково за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

2) які вже придбавались Інститутом для поповнення бібліотечних фондів;

3) що містять твір (твори), що перебувають у суспільному надбанні (крім їхніх адаптацій), в тому числі складений твір, у складі якого є хоча б один твір, що перебуває у суспільному надбанні;

4) підручників, навчальної та навчально-методичної літератури для використання у закладах освіти, наукових праць, монографій тощо;

5) з маркуванням «видання еротичного характеру», «видання рекламного характеру»;

6) що містять складений твір, у складі якого є хоча б один твір, книжкове видання якого вже придбавалося Інститутом для поповнення бібліотечних фондів;

7) з непрошитим нитками блоком;

8) призначені для разового використання (зі сторінками для записів, з наклейками, для ескізів, розмальовок тощо);

9) що належать до нотних, картографічних, образотворчих (крім коміксів та вімельбухів);

10) з переклеєними сторінками вихідних даних;

11) в яких зазначено, що видання призначене для безоплатного розповсюдження або не призначене для продажу.

5. Інститут приймає пропозиції з 11 серпня по 25 серпня 2020 року.

Опрацювання пропозицій видавців буде здійснено у строк до 15 вересня 2020 року. 

Інформація про невідповідність книжкових видань та документів вимогам, визначеним у пунктах 5, 6, 9 Порядку відбору, оприлюднюється на вебсайті Інституту у строк до 05 жовтня 2020 року.

6. Видавець формує пропозицію дистанційно з використанням  програмного забезпечення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (персональний кабінет) та надсилає її до Інституту у вказаний в цьому оголошені строк приймання пропозицій. 

Для отримання доступу до персонального кабінету видавець надсилає на електронну адресу [email protected] запит на бланку видавця (за наявності) із зазначенням: повної назви видавця, коду ЄДРПОУ (ІПН для ФОП) видавця, П.І.Б., номеру телефону та електронної адреси відповідального працівника (відповідальних працівників). 

Для подання пропозиції з використанням відповідного програмного забезпечення необхідно користуватися інструкцією, наведеною в додатку 3 до цього оголошення.

7. Примірники кожного найменування книжкового видання, що пропонується до відбору (які додаються до пропозиції видавця), надсилаються до Інституту поштою (за рахунок видавця), із замовленням послуг доставки в приміщення (в офіс Інституту) та «Контроль поштучної передачі» (передбачає опис вмісту посилки) на адресу: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 20. 

Пакування книг має здійснюватися в картонні коробки (кожна вагою не більше ніж 10 кг) та забезпечувати цілісність відправлення.

До кожного примірника книжкової продукції додаються завірені підписом уповноваженої особи видавця копії:

1) сторінок книжкового видання, що містять вихідні відомості книги відповідно до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості»;

2) документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), а також описи до них, складені згідно з пунктом 3 додатку 2 до цього оголошення.

Важливо! 

Видавець пакує (складає) пронумеровані примірники книжкових видань та зазначені копії документів й описи документів у коробки. Порядок нумерації примірників книжкових видань та копій документів з описами до них відповідає нумерації пропозицій в персональному кабінеті видавця. На кожну книжку слід наклеїти стікер з номером пропозиції, що відповідає порядковому номеру у списку запропонованих видавцем книжок в персональному кабінеті. Пропозицію видавця (з додатками) потрібно вкласти в коробку (в одну з коробок) з примірниками книжкових видань.

Важливо! 

У зв'язку з карантинними обмеженнями та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), документи та примірники книжкової продукції видавець надсилає до Інституту виключно поштою.

8. Пропозиції, подані з порушенням строків та вимог, встановлених Порядком відбору та цим оголошенням, не розглядаються та видавцю не повертаються.

Своєчасність подання пропозиції видавцем визначається за датою поштового відправлення. 

9. Відповідальний за приймання документів від Інституту: 

Юрій Марченко, начальник відділу підтримки книговидання, е-mail: [email protected], телефон для довідок: (044) 290-05-09 (довідки надаються з 10-00 до 13-00).

 

Заступниця начальника відділу підтримки книговидання
Тетяна ПОПОВА


Додатки до оголошення за лінком: https://drive.google.com/file/d/1NzfP-OF8HFi7EEEaRxeFFNkstKNELC5D/view