Програма поповнення фондів публічних бібліотек 2021

У 2021 році відповідальним структурним підрозділом Інституту - відділом підтримки бібліотек та книговидання проведено відкритий і прозорий відбір книжкової продукції для поповнення фондів публічних бібліотек України.

Відбір - 2021 проведено з використанням  програмного забезпечення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС), що надало можливість забезпечити прозоре оцінювання експертами та відібраними бібліотеками наданих видавцями книжкових пропозицій. 

Нормативна база

Результати Відбору-2021:

 1. Прийнято та опрацьовано 114 пропозицій (заявок) видавців щодо відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек у загальній кількості 2660 примірників кожного найменування книжкового видання, що запропоноване до відбору (книжкових пропозицій).

За результатами технічного відбору було відхилено 276 книжкових пропозицій видавців, що становить 10,33% від загальної кількості поданих пропозицій (заявок).

 1. Проведено відбір бібліотек - отримувачів книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів. На підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій сформовано перелік відібраних бібліотек - взірцеві бібліотеки, які мають вебсайт або сторінку в соціальних мережах, проводять заходи популяризації читання і готові до змін. 

До переліку відібраних бібліотек включено 616 публічних бібліотек, з яких відповідно до читацької аудиторії:

 • комбіновані - 341 бібліотека;
 • дорослі - 118 бібліотек;
 • дитячі - 157 бібліотек.

Відібрані бібліотеки взяли участь в оцінюванні запропонованих видавцями до відбору книжкових пропозицій, враховуючи потреби бібліотек. Оцінювання книжок бібліотеки здійснювали через онлайн-кабінет в АБІС.

 1. З метою забезпечення об’єктивного, компетентного, раціонального та прозорого відбору книжкової продукції, запропонованої до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек було організовано та проведено додатковий конкурсний добір експертів державної установи «Український інститут книги» до складу Експертних рад.

Інститутом створено три Експертні ради у складі 62 експерти за такими тематичними напрямами:

 • з оцінювання літератури для дітей та юнацтва - 20 експертів;
 • з оцінювання літературно-художньої літератури для дорослих - 15 експертів; 
 • з оцінювання іншої (нехудожньої) літератури для дорослих - 27 експерти. 

Серед членів Експертних рад 22 експерти мають вчені звання, зокрема 17 кандидатів наук (найбільше - історичних та філологічних), та 5 докторів наук.

На розгляд Експертних рад було подано 2384 книжкових видань за відповідними тематичними напрямами:

 • література для дітей та юнацтва - 690;
 • літературно-художня література для дорослих - 1004;
 • інша (нехудожня)література для дорослих - 690.
 1. Експертами було відібрано 689 назв книжкових видань:

439 – література для дітей та юнацтва;

120 – літературно-художня література;

130 – інша (нехудожня) література.

 1. На підставі рекомендацій експертних рад було сформовано та затверджено наказом МКІП перелік книжкової продукції у кількості 689 назв книжкових видань, що придбавається для поповнення бібліотечних фондів, таким накладом: 498 кожної назви літератури для дітей та юнацтва та 459 кожної назви літератури для дорослих (літературно-художня та інша (нехудожня)).
 2. За результатами проведених переговорних процедур укладено 86 договорів про закупівлю книжкової продукції у загальній кількості 684 назви книжкових видань. Інститут придбав 331077 книжкових видань на суму 48,361 млн грн.
 3. На підставі переліку книжкової продукції було здійснено та затверджено наказом Інституту розподіл придбаної книжкової продукції між структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, національними та державними бібліотеками сфери управління МКІП - 31 отримувач. Передачу відібраним бібліотекам книжкової продукції в областях здійснюють ОУНБ, які були визначені обласними структурними підрозділами ОДА відповідальними установами за отримання від Інституту та передачу відібраним бібліотекам книжкової продукції.

За розподілом кожна із 616 відібраних бібліотек отримала відповідно до читацької аудиторії відповідну кількість книжкової продукції: дитяча бібліотека - 439 книг; бібліотека для дорослих - 245 книг; комбінована - 684 книжкових видань.

 1. Видавцями здійснено доставку книжкової продукції до національних і державних бібліотек, обласних центрів та міста Києва (31 бібліотека) у загальній кількості 331077 книжкових примірників.

9. Проведення виплат  за Договорами завершено у грудні 2021 року.

№ з/п

Основні показники

Результат

1

Бюджет програми, млн грн

49,00

2

Сума закупівлі, млн грн

48,361

3

Утворена економія, тис.грн

638,391

3

Пропозиції, подані видавцями на відбір, усього заявок

414

4

Подано книжкових пропозицій (найменувань книжкових видань), усього

2660

5

Відхилені книжкові пропозиції за результатами технічного відбору

276

6

Кількість книжкових пропозицій, поданих на розгляд експертами 

2384

7

Кількість тематичних Експертних рад 

3

8

Склад Експертних рад, осіб

62 

9

Експерти, які взяли участь в оцінюванні, осіб

58

10

Відібрані для придбання найменування книжкових видань (затверджений перелік)

689

11

Кількість книжкових видань, знятих з процедури закупівлі

5

12

Укладені договори за результатами переговорних процедур

86

13

Кількість придбаних найменувань книжкових видань, усього:

684

13.1

література для дітей та юнацтва

439

13.2

література для дорослих

245

14

Загальна кількість придбаних книжкових примірників

331 077 

15

Середня вартість 1 примірника

147

16

Кількість видавців, у яких придбано книжкову продукцію

86 

17

Кількість відібраних бібліотек

616

18

Кількість установ-отримувачів книжкової продукції, відповідальних за подальшу передачу книг відібраним бібліотекам, у т.ч. національні, державні та бібліотеки м. Києва

31