Міжнародна діяльність

Відділ міжнародної співпраці є самостійним структурним підрозділом Українського інституту книги, метою якого є реалізація функції Інституту з промоції української літератури за кордоном.

Відділ міжнародної співпраці забезпечує:

  1. Координацію та організація міжнародних заходів, виставок, ярмарків, семінарів, конференцій тощо.
  2. Створення і реалізацію проектів та програм популяризації української літератури за кордоном.
  3. Організацію та реалізацію проектів за участю представників іноземних книжкових ринків в Україні.
  4. Сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв’язків між видавцями та іноземними гравцями книжкового ринку.
  5. Моніторинг міжнародних літературних програм та регулярне інформування національної книжкової спільноти про їхню наявність; допомога із залученням до цих програм.

International Cooperation Department is an independent structural division of the Ukrainian Book Institute. Its work is aimed at the implementation of the Institute’s function of promoting Ukrainian literature abroad.

International Cooperation Department deals with the following activities:

 • Coordination and planning of international events, expositions, fairs, seminars, conferences, etc.
 • Development and implementation of projects and programs for promotion of Ukrainian literature abroad.
 • Planning and implementation of projects with the participation of representatives of foreign book markets in Ukraine.
 • Contributing to efficient communications between publishers and foreign book market players.
 • Monitoring of international literary programs and regular informing of their availability for the Ukrainian book community; assistance for those willing to join these programs.
               Міжнародні ярмарки 2022
             Міжнародні ярмарки 2020
             Міжнародні ярмарки 2019
             Міжнародні ярмарки 2018

 

Новини по темі Міжнародна діяльність