Програма підтримки перекладів 2024

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут), з метою популяризації української літератури за кордоном, збільшення видимості України та української літератури у міжнародному культурному просторі, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами (далі – Положення) та Плану роботи державної установи «Український інститут книги» на 2024 рік, затвердженого Міністерством культури та інформаційної політики України та введеного в дію наказом Інституту від 19 січня 2024 року № 05-од, оголошує про старт Програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами Translate Ukraine 2024 (далі – Програма) і запрошує до участі іноземних та вітчизняних видавців (далі – видавець), які мають намір перекласти, видати та розповсюдити в інших країнах твори української літератури, подавати заявки на участь у Програмі. 

Для участі у конкурсному відборі Інститутом приймаються до розгляду проєкти щодо перекладу творів сучасної української літератури та суспільного надбання:

 • написаних українською мовою;
 • до моменту подачі заявки, опублікованих українським видавцем; 
 • що будуть повністю завершені та видані до кінця 2024 року;
 • що будуть видані накладом не менше 300 примірників. 

До розгляду не приймаються заявки на проєкти, виконані в межах Програми попередніх років, щодо: 

 • перекладів творів української літератури, які вже були перекладені та видані відповідною іноземною мовою у відповідній країні; 
 • перекладів видань, які не спрямовані на широкий загал (виробничо-практичні, нормативні, довідкові, рекламні, видання для  дозвілля);
 • перекладів, які були створені (або плануються) через мову-посередника.  

Не приймаються заявки на участь у конкурсі від видавців:

 • які не виконали свої договірні зобов’язання перед Інститутом в минулому році;
 • кінцеві бенефіціарні власники, яких є громадянами держави-агресора, до засновників та/або кінцевих бенефіціарних власників, яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Пріоритетні напрями:

Класична, а також сучасна українська література, зокрема на тематику щодо: війни росії проти України, деколонізації, історії України різних періодів, української культури, традицій та побуту тощо.

Конкурсний відбір проєктів проводиться у два етапи.

На першому етапі конкурсного відбору Інститут протягом 10 робочих днів від моменту реєстрації заявок здійснює опрацювання отриманих заявок та документів у їх складі на відповідність вимогам, визначеним у пунктах 7-9 Положення, складає перелік заявок та подає на розгляд експертної ради.

На другому етапі здійснюється оцінювання проєктів Експертною радою за критеріями визначеними у Положенні про Експертну раду з відбору проєктів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами, а саме:

І. Літературна якість проекту.

 1. Значущість твору з урахуванням художньої якості тексту, ідеї, теми, суспільного резонансу.
 2. Літературні відзнаки, отримані в Україні та за кордоном.
 3. Наявність видань перекладів твору іншими мовами.

ІІ. Компетентність видавця.

 1. Каталог на сайті видавництва.
 2. Спроможність здійснення промоції перекладу.
 3. Спроможність здійснення дистрибуції перекладу.

ІІІ. Компетентність перекладача (-чки).

 1. Рівень володіння перекладача(-чки) мовою, якою буде здійснено переклад твору.
 2. Наявність перекладацького досвіду, в тому числі з інших мов.
 3. Кількість виданих перекладів з української мови створених перекладачем (-чкою).

У рамках підтримки проєкту Інститут відшкодовує витрати видавця на:

 • придбання прав на переклад твору української літератури на іншу мову або сплату грошової винагороди за користування ними (роялті);
 • створення об’єкта права інтелектуальної власності - перекладу твору української літератури на іншу мову;
 • видання твору української літератури іншими мовами - редакційне опрацювання, підготовка оригінал-макету, створення електронного видання.

Гранична сума витрат, що відшкодовується Інститутом видавцю, становить 8000 євро або еквівалент у національній валюті України - гривні.

Інститут приймає заявки з 12 лютого по 10 березня 2024 року. 

Заявки, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання, не розглядаються.

Подання заявки

Для участі у конкурсному відборі видавець подає до Інституту заявку, заповнену англійською мовою, за зазначеною у цьому оголошенні формою, до якої додаються:

 1. Резюме перекладача;
 2. Копія підписаного обома сторонами договору з перекладачем;
 3. Копія підписаного обома сторонами договору з українським правовласником, або копії підписаних обома сторонами договорів, укладених з усіма українськими правовласниками у разі перекладу антології, що укладається іноземним видавцем.

Якщо українського правовласника представляє іноземний контрагент, також додається договір між українським правовласником та третьою стороною.

Договір з правовласником не додається до проєктів щодо перекладу творів, які належать до суспільного надбання. 

 1. Калькуляція витрат.

Проєкт кошторису витрат має бути підготовлений відповідно до ринкових цін цільової країни;

 1. Інформаційна довідка англійською мовою про основні умови договорів, укладених іншими мовами, які додаються до заявки;
 2. Інформаційна довідка англійською мовою про видавництво щодо видання перекладів творів з української мови та заходів з їх промоції за кордоном, в країні розповсюдження, крім України.

Така Інформаційна довідка складається англійською або українською мовою про діяльність учасника щодо видання перекладів творів  української літератури, заходів з їх промоції та розповсюдження, а також інформація про видання, яке буде перекладено.

Резюме перекладача, калькуляція витрат та інформаційні довідки подаються у вигляді, що відповідає шаблонам зазначеним у цьому оголошені.

Крім того, видавець подає: 

 • копії правовстановлюючих документів, що підтверджують реєстрацію видавця як суб'єкта господарювання, що здійснює видавничу діяльність, та копії документів, що підтверджують повноваження особи, уповноваженої учасником на підписання договору;
 • довідку з банку про підтвердження наявності у видавця рахунку в Євро (з усіма необхідними реквізитами, включно з реквізитами банку-кореспондента, IBAN та SWIFT-кодом).

Якщо проєкт, поданий видавцем до програми, співфінансується іншою організацією, видавець повинен надати лист-погодження відповідної організації про співфінансування із зазначенням суми та категорії витрат для уникнення подвійного фінансування.

Документи подаються англійською мовою. У разі надання документів, складених іншими мовами, до них додаються переклади цих документів українською/англійською мовою. Такі тексти мають бути автентичними, що підтверджується підписом видавця.

Інститут залишає за собою право запитувати додаткову інформацію у видавця.

Достовірність інформації, зазначеної у заявці та в доданих до неї документах, забезпечує видавець.

Заявка та всі документи до неї,  згідно з переліком, подаються для кожного проєкту окремо. 

Кількість поданих заявок одним видавцем необмежена.

Спосіб подання заявки

Видавець надсилає підписані заявки, скан-копії угод та форми довідок у форматі PDF виключно на електронну пошту [email protected] одним електронним листом, кожен документ окремим файлом з зазначеною темою листа “Translate Ukraine 2024. Application”. Видавцеві має надійти лист від Інституту з підтвердженням отримання та реєстрації заявки, якщо такий лист не надійшов протягом 10 робочих днів від моменту подання заявки, видавець має повідомити про це Інститут листом на електронну пошту: [email protected].

У разі невідповідності заявки та документів вимогам, визначеним у пунктах 7-9 цього Положення, Інститут засобами електронного зв’язку повідомляє про це видавця. Видавець не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлену з урахуванням зауважень заявку.

Виправлена заявка та документи розглядаються впродовж 5 робочих днів.

У разі подання неповного переліку документів, що додаються до заявки, або їх неналежного заповнення чи надання недостовірної інформації, видавець не допускається до конкурсного відбору.

Фінальний перелік проєктів переможців конкурсного відбору (далі - перелік) буде визначений Інститутом та опублікований на вебсайті  Інституту до 15 травня 2024 року

Після публікації переліку, Інститут укладає угоду з кожним переможцем конкурсного відбору договір про реалізацію проєкту.

Інститут залишає за собою право вимагати зменшення витрат на відшкодування.

Переможець може здійснювати оплати щодо редагування, коригування, макетування, конвертації електронної книги тільки після підписання договору з Інститутом.

Після підписання договору переможець конкурсного відбору зобовʼязаний надіслати підписаний оригінал договору та додатки до нього до Інституту. 

Витрати відшкодовуються:

 1. Якщо обсяг витрат на проєкт не перевищує граничну суму витрат (8000 євро), Інститут здійснює відшкодування таких витрат в обсязі, зазначеному в заявці.
 2. Якщо обсяг витрат на проєкт перевищує граничну суму витрат (8000 євро), Інститут здійснює відшкодування таких витрат частково – у сумі, що дорівнює граничній сумі витрат.

Інститут здійснює відшкодування витрат на виконання проєкту відповідно до умов договору після погодження наданих переможцем звітних документів та підписання акту про виконання робіт. 

Відшкодування здійснюється у євро для іноземних видавців та у гривні для вітчизняних. 

Інститут не відшкодовує податки та збори.

Важливо! Відшкодування витрат видавцям відбуватиметься з огляду на застосування Державою Україною персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)  визначених Законом України “Про санкції”. 

Вимоги до звіту про виконання проєкту

Щодо кожного проєкту переможець повинен подати до Інституту звіт англійською мовою за формою, зазначеною в оголошенні, з підтверджувальними документами, зазначеними у формі звіту (банківськими виписками, перекладеними англійською мовою), у спосіб, строки та на умовах, визначених у договорі. 

Розписки щодо здійснених готівкових оплат підрядникам – не приймаються. 

До звіту додається книжкове видання відповідно до умов, визначених у договорі. 

Звітні документи приймаються у строк, визначений договором.

Переможець надсилає Інституту скан-копії підписаних уповноваженою особою переможця документів електронною поштою, а також оригінали документів до Інституту.  

Положення про Програму підтримки перекладів Translate Ukraine – (лінк)

Форма Заявки, документів до заявки та звіту – (лінк)

 

Заявки приймаються виключно на електронну адресу: ubi@ubi.org.ua

Запитання просимо надсилати на електронну адресу: 

[email protected]

Або за номером: +380 93 401 49 86

Відповідальна особа: Ангеліна Трофимчук [email protected]