Про нас | Український інститут книги
Про нас

Український інститут книги - державна установа при Міністерстві культури та інформаційної політики України, покликана формувати державну політику у книжковій галузі, провадити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність, популяризувати українську літературу за кордоном.

У розпал повномасштабної війни ми спрямовуємо всю свою енергію на досягнення заздалегідь визначених цілей і обов’язків. Наша непохитна відданість цій місії випливає з глибокого переконання, що навіть у бурхливі часи ніколи не можна недооцінювати значення культури та книги зокрема. Наші дії є свідченням незмінної сили літератури перед обличчям труднощів. 

Розповідаємо світові про українську літературу! — 

під час війни ми робимо це ще інтенсивніше, адже міжнародні книжкові ярмарки надають нам стенди попри те, що кошти, заплановані на їх оплату, спрямовані на ЗСУ. Ми активно співпрацюємо з іншими культурними інституціями в Україні та світі, аби Україну та наші звернення добре чули ті, хто приймає рішення в книжковій сфері. І наші іноземні колеги не допускають росію представляти свої книжки, прислухаються до нас, коли ми розповідаємо про українські видання, а також виявляють великий інтерес до каталогів прав перекладу.

Допомагаємо друкувати нові книжки! — 

коли ми усвідомили, як багато українських дітей опинилося за межами своїх домівок без найміцнішого зв'язку з домом — української книжки, — ми започаткували проєкт друку книжок для дітей біженців за кордоном. Ми знайшли іноземних партнерів, які збирають кошти, передають у друк макети, безкоштовно надані нам українськими видавцями, і безплатно роздають книжки, такі знайомі й рідні, у місцях підтримки українських біженців. 

Перекладаємо українських авторів іноземними мовами! — 

зараз ми не можемо підтримувати проєкти, які потребують коштів для своєї реалізації, адже всі вони спрямовані на ЗСУ. Але в складні часи війни іноземні партнери — на нашому боці: вони поширюють започаткований нами бойкот російської книги, а також запрошують до своїх організацій. Зокрема, УІК уже став членом міжнародної спільноти перекладачів ENLIT. 

Поповнюємо фонди публічних бібліотек! — 

ми не можемо витрачати на книжки кошти, які потрібні для нашого спільного захисту, але ми працюємо над вивченням фондів західних публічних бібліотек і виявляємо там антиукраїнські книжки. Ми вимагаємо, аби вони були вилучені, аби нашу культуру, літературу та історію представляли не брехливі російські наративи, а наші, українські, автори.

Досліджуємо книжковий ринок! — 

попри те, що війна триває, ми віримо в нашу Перемогу і вже сьогодні до неї готуємося. Ми тримаємо руку на пульсі і проводимо опитування серед видавництв та бібліотек про їхні втрати і потреби, аби підготувати стратегію відновлення галузі і ввести її в дію в перші ж дні по Перемозі.

Робимо все, аби ви читали, а також аби читали про Україну. Аби нас, українців, розуміли, перекладали та читали в усьому світі. 

Слава Україні!

 

About us

The Ukrainian Book Institute is a government entity, part of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. Its mission is to shape state policy in the area of book publishing, promote book reading in Ukraine, support book industry, provide incentives for translations and popularize Ukrainian literature abroad.

Despite the challenges of a full-scale war, we direct all our efforts to the realization of the set goals and tasks. Our steadfast commitment to the cause is based on the belief that even in turbulent times, the importance of books and culture in general cannot be underestimated. Our activity is evidence of the unchanging power of literature in the face of difficulties.

We get the world acquainted with Ukrainian literature! — 

During the war, we are doing it even more intensively, as international book fairs provide us with stands in spite of the fact that our funds envisaged for those events have been reallocated to the Armed Forces of Ukraine. We actively cooperate with other cultural institutions in Ukraine and all over the world so that decision-makers of book industry could hear Ukraine and our appeals. Our foreign colleagues prevent russia from presenting its books, and they listen to us, whenever we tell them about Ukrainian publications and show great interest in our translation rights catalogs.

We help publish new books! — 

We have come to understand that so many Ukrainian children leaving homes have lost books, a part of the strongest connection with one’s home, so we have initiated the project of book publishing for refugee children abroad. We have found foreign partners, ready to fundraise, print book layouts provided by Ukrainian publishers for free and distribute books free of charge among refugee support centers where children can read and find something familiar and dear to their hearts.

We translate Ukrainian authors into foreign languages! — 

We are currently unable to support projects where expenses are needed, as all the funds are being allocated to the Armed Forces of Ukraine. Although, during difficult times of war, foreign partners are on our side, encouraging a total boycott of russian books initiated by us and inviting us to their organizations. In particular, the UBI has already become a member of the ENLIT international translators’ community.

We restock public libraries! — 

We cannot spend money on books, as those funds are needed to protect our people, but we are researching catalogs of Western public libraries and looking for anti-Ukrainian books. We are calling on libraries to withdraw those books so that Ukrainian culture, literature and history could be represented by our own authors, rather than by lying russian narratives.

We research book market! — 

Despite the ongoing war, we believe in our Victory and have started to prepare. We keep abreast and gather information from publishing houses and libraries about their losses and needs, so that we could develop a strategy of the industry’s recovery and start implementing it right after the Victory.

We do our best so that you could read! —

So that you could read about Ukraine. So that people could understand us, Ukrainians, translate our books and read all over the world.

Glory to Ukraine!