Програма підтримки перекладів Translate Ukraine 2023

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут) оголошує про старт Програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами Translate Ukraine 2023 (далі – Програма) і запрошує до участі іноземних та/або вітчизняних видавців (далі – Видавець), які мають намір перекласти, видати і розповсюдити в інших країнах твори української літератури іноземними мовами, подавати заявки на участь у Програмі. 

Відповідно до вимог Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами, в редакції затвердженій наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 13 березня 2023 року №108, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 8 травня 2023 року за №753/39809 (далі – Положення) Інститутом приймаються до розгляду заявки на проєкти щодо творів української літератури, написаних українською мовою та виданих українськими видавцями (далі – проєкт). 

Конкурсний відбір проєктів проводиться у два етапи.

На першому етапі конкурсного відбору відповідальний структурний підрозділ Інституту протягом 10 робочих днів здійснює опрацювання та перевірку отриманих заявок та документів у їх складі на відповідність вимогам, визначеним у пунктах 7–9 Положення, складає перелік заявок та надсилає засобами електронного зв’язку членам Експертної ради, які здійснюють експертне оцінювання проєктів.

У разі невідповідності заявки та документів вимогам, визначеним у пунктах 7–9 Положення, відповідальний структурний підрозділ Інституту засобами електронного зв’язку повідомляє про це видавця. Видавець не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлену з урахуванням зауважень заявку.

Виправлена заявка та документи розглядаються впродовж 5 робочих днів.

На другому етапі члени Експертної ради проводять дистанційно експертне оцінювання проєктів.

У рамках підтримки проєкту Інститут відшкодовує витрати учасника конкурсного відбору на:

придбання прав на переклад твору української літератури на іншу мову та/або сплату грошової винагороди за користування ними (роялті);

створення об’єкта права інтелектуальної власності - перекладу твору української літератури на іншу мову;

видання твору української літератури іншими мовами - редакційне опрацювання, підготовка оригінал-макету, створення електронного видання.

Для участі у конкурсному відборі видавець подає до Інституту заявку, заповнену англійською мовою, за формою згідно з додатком 1 до Положення, до якої додаються: 

резюме перекладача;

копія підписаного обома сторонами договору з перекладачем;

копія підписаного обома сторонами договору з українським правовласником, або копії підписаних обома сторонами договорів, укладених з усіма українськими правовласниками у разі перекладу антології, що укладається іноземним видавцем;

калькуляція витрат;

інформаційна довідка англійською мовою про основні умови договорів, укладених іншими мовами, які додаються до заявки;

інформаційна довідка англійською мовою про видавництво щодо видання перекладів творів з української мови та заходів з їх промоції, мережі книгорозповсюдження.

Зверніть увагу, що достовірність інформації, зазначеної у заявці та доданих до неї документах, забезпечує видавець.

До розгляду не приймаються заявки на проєкти:

виконані в межах програми попередніх років;

щодо перекладу творів української літератури, які вже були перекладені та видані відповідною іноземною мовою у відповідній країні; 

щодо перекладів видань, які не спрямовані на широкий загал (виробничо-практичні, нормативні, довідкові, рекламні, видання для  дозвілля).

!!! Інститут приймає заявки з 19 травня по 14 червня 2023 року. 

Зверніть увагу, що заявки, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання, не розглядаються.

Учасники конкурсного відбору надсилають заявки у форматі PDF та Word, скани угод та форми довідок у форматі Word на електронну пошту [email protected] одним електронним листом, кожен документ окремим файлом.

Договори та звітні документи подаються Інституту, підписані електронним цифровим підписом уповноваженої особи видавця. 

У випадку, якщо підписання документів електронним цифровим підписом неможливе, на адресу Інституту надсилаються документи в друкованій формі, підписані уповноваженою особою видавця на офіційну адресу Інституту: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 20. 

Гранична сума витрат, що відшкодовується Інститутом видавцю, становить 8000 євро або еквівалент у національній валюті України - гривні.

Відбір проєктів перекладів творів буде здійснений Експертною радою. Фінальний перелік проєктів буде визначений Інститутом та опублікований на вебсайті  Інституту до 6 липня 2023 року

Витрати відшкодовуються:

якщо обсяг витрат видавця не перевищує граничну суму витрат, Інститут здійснює відшкодування таких витрат в обсязі, зазначеному в заявці;

якщо обсяг витрат видавця перевищує граничну суму витрат, Інститут здійснює відшкодування таких витрат частково у сумі, що дорівнює граничній сумі витрат.

Після отримання звіту та підтверджувальних документів Інститут здійснює відшкодування витрат шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок переможця конкурсного відбору відповідно до умов договору.

Порядок подання звітності про реалізацію проєкту:

Щодо кожного проєкту переможець конкурсного відбору повинен подати до Інституту звіт англійською мовою за формою згідно з додатком 2 до Положення разом з підтверджувальними документами, зазначеними в додатку 2 до Положення, у спосіб, строки та на умовах, визначених у договорі. 

До звіту додається книжкове видання у паперовому та/або електронному, та/або аудіо форматі відповідно до умов, визначених у договорі. Кількість примірників книжкового видання у паперовому форматі визначається договором.

Звітні документи приймаються до 15 листопада 2023 року.

Положення про Програму підтримки перекладів Translate Ukraine – (лінк)

Заявка та форми для заповнення – (лінк)

Заявки приймаються виключно на електронну адресу: [email protected]

Запитання просимо надсилати на електронну адресу: 

[email protected]

Або за номером: +380 93 401 49 86

Відповідальна особа: Ангеліна Трофимчук [email protected]