Інститут книги оголошує старт Програми підтримки перекладів Translate Ukraine 2021
Інститут книги оголошує старт Програми підтримки перекладів Translate Ukraine 2021
08 / 04 / 2021

The Ukrainian Book Institute invites publishers to apply for Translation Support Programme of Ukrainian literature into foreign languages Translate Ukraine 2021

See below for the Ukrainian version

The Ukrainian Book Institute
(hereinafter referred to as the Institute) announces the start of the Translations Support Programme of Ukrainian literature into foreign languages Translate Ukraine 2021 (hereinafter referred to as the Programme) and invites publishers willing to translate, publish and distribute foreign language publications of Ukrainian literature in foregn countries to submit applications for the Programme.

The Open-Call of the Programme starts on April 19, 2021.

Implementation stages of the Program:

 1. Accepting applications;
 2. Technical selection of applications;
 3. Projects evaluation by Expert Council;
 4. Formation of projects’ rating; 
 5. Selection by the Institute of the list of projects that will receive funding;
 6. Publication of the list on the website of the Institute (https://ubi.org.ua/);
 7. Signing agreements with publishers to support projects;
 8. Publishers' fulfillment of their obligations;
 9. Publishers’ reporting;
 10. Implementation of reimbursement to the publisher by the Institute.


The selection of projects for translations will be carried out by the Institute's
Expert Council. The final list of projects will be defined by the Institute and published on the website. The publisher whose application was approved, gets partial or full reimbursement for copyright license, translation costs and the acquisition of rights to its publication. Expenses are reimbursed according to the submitted estimate.

The amount of the reimbursement for each project in the final list is up to 4000 EUR.

The Programme covers the main genres of modern and classical Ukrainian literature. 

To be accepted projects:

 • prose, poetry, drama, essays, biographies and other genres of fiction and non-fiction literature
 • humanities and social sciences
 • children’s and young adult literature


The priorities of the Program in 2021 are translation of works by Lesya Ukrainka, Lina Kostenko, Hryhoriy Skovoroda, and works on the history of Ukraine.

Please, pay your attention to the fact that the programme does not provide subsidies for works previously translated and published in the relevant foreign language and projects on translations of publications such as production - practical works, regulatory, reference, advertising editions and leisure publications.

Funds for the winners will be reimbursed after the publication of the book and after the Institute receives reporting documents on the fulfillment of obligations.

Notice that reporting documents and published books are accepted until November 15, 2021.

Publishers willing to participate in the Program submit applications that include the following documents:

 • Filled Application form (Annex 1 to the Regulations on the Translation Support Program)
 • A copy of the signed contract with the original copyright holder
 • A copy of the signed contract with the translator
 • Translator’s CV with references to excerpts from translations, in particular from the Ukrainian language
 • brief information about the publishing house, in particular information about the publication of translations from Ukrainian language, distribution; please add links to media reviews of previously published translations of Ukrainian literature.


The publisher shall ensure that the information provided in the documents is true and accurate.

Full Regulations for the Support Programme for Translation of Ukrainian literature into foreign languages Translate Ukraine 2021 (in English) https://cutt.ly/2cK7D25
Application form – https://cutt.ly/zcK6iOw
Applications may be submitted only by email: [email protected]

If any questions please contact us: [email protected]
Phone: +38 096 607 83 91

In charge of Programme: Olena Odynoka [email protected]
Please notice that Open-Call for Support Programme for Translation of Ukrainian literature into foreign languages Translate Ukraine 2021 starts on April 19 and ends on May 10, 2021.  Applications sent after 23:59 on May 10 will be rejected without any consideration.

_______________

Український інститут книги запрошує видавців до участі у Програмі підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами Translate Ukraine 2021.


Український інститут книги (далі Інститут) оголошує про старт Програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами Translate Ukraine 2021 (далі Програма) і запрошує видавців, які мають намір перекласти, видати і розповсюдити в інших країнах твори української літератури іноземними мовами, подавати заявки на участь у Програмі.

Приймання заявок розпочнеться 19 квітня 2021 року.

Реалізація Програми здійснюється поетапно:

 1. Приймання заявок
 2. Технічний відбір заявок
 3. Оцінювання проєктів Експертною радою
 4. Формування рейтингу проєктів 
 5. Визначення Інститутом переліку проєктів, які отримають фінансування
 6. Оприлюднення переліку на сайті Інституту (https://ubi.org.ua/)
 7. Підписання угод з видавцями про підтримку проєктів
 8. Виконання видавцями своїх зобов’язань
 9. Звітування видавцями
 10. Здійснення Інститутом відшкодування витрат


Відбір проєктів перекладів творів буде здійснений Експертною радою Інституту. Фінальний перелік проєктів буде визначений Інститутом та опублікований на сайті Інституту. Видавець, чия заявка пройде відбір, отримає часткове або повне відшкодування витрат на придбання прав на переклад твору української літератури на іншу мову та/або сплату грошової винагороди за користування ними (роялті) та створення об’єкта права інтелектуальної власності — перекладу твору української літератури на іншу мову та придбання прав на його видання. Витрати відшкодовуються згідно поданого кошторису.

Гранична сума відшкодування витрат для кожного проєкту становить 4000 євро.

Програма охоплює основні жанри сучасної та класичної української літератури. 

До розгляду приймаються проєкти:

 • проза, поезія, драматургія, есеїстика, біографії та інші жанри художньої та науково-популярної літератури
 • гуманітаристика та соціальні науки
 • література для дітей та підлітків

Пріоритетами програми у 2021 році є переклад творів Лесі Українки, Григорія Сковороди, Ліни Костенко, творів з історії України.

Звертаємо вашу увагу на те, що до розгляду не приймаються проєкти щодо перекладу творів української літератури, які вже були перекладені та видані відповідною іноземною мовою раніше та проєкти щодо перекладів видань, які не спрямовані на широкий загал (виробничо-практичні, нормативні, довідкові, рекламні, видання для дозвілля).
Кошти переможцям відбору будуть компенсовані після видання книги та отримання Інститутом звітних документів про виконання зобов'язань.

Наголошуємо, що звітні документи і видані книжки приймаються до 15 листопада 2021 року.

Для участі у Програмі видавці подають заявки, які включають такі документи:

 • Заповнена аплікаційна форма (Додаток 1 до Положення про програму підтримки перекладів)
 • Копія підписаного договору з правовласником твору
 • Копія підписаного договору з перекладачем
 • Резюме перекладача з посиланнями на уривки здійснених ним перекладів, зокрема з української мови
 • Коротка інформація про видавництво, зокрема про видання перекладів з української мови, мережу книгорозповсюдження; просимо додати лінки на  рецензії  у ЗМІ на видані раніше переклади творів української літератури.

Достовірність інформації, зазначеної у документах, забезпечують видавці.

Положення про Програму підтримки перекладів Translate Ukraine (українською мовою) – https://cutt.ly/fcKMbWa
Аплікаційна форма -  https://cutt.ly/zcK6iOw
Заявки приймаються виключно на електронну адресу: [email protected]
Запитання просимо надсилати на електронну адресу: [email protected]
Або за номером: +38 096 607 83 91

Відповідальна особа: Олена Одинока [email protected]
Звертаємо вашу увагу, що прийом заявок розпочнеться 19 квітня і триватиме до 10 травня 2021 2021 року включно. Заявки надіслані після 23:59 10 травня будуть відхилені без розгляду.