Мінімальні ставки авторської винагороди: право чи обов’язок сторін договору?
Мінімальні ставки авторської винагороди: право чи обов’язок сторін договору?
06 / 05 / 2021

Автори літературних і художніх творів мають право на винагороду за будь-яке використання твору. Розмір і порядок виплати авторської винагороди визначається у договорі, який укладається з автором твору.

Зазвичай авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору.

Деякі автори, посилаючись на ч. 2 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», вимагають застосовування мінімальних ставок авторської винагороди, затверджених КМ України (Постанова КМУ №72 від 18 січня 2003 р.), оскільки в деяких випадках розмір винагороди може бути більшим ніж запропонований видавцем відсоток від доходу, отриманого від використання твору.

У зв'язку з цим у видавців і авторів виникає наступне питання: чи може розмір винагороду, який виплачується автору за використання твору, бути меншим ніж розмір винагороди, розрахований із застосуванням мінімальних ставок авторської винагороди?

Відповіді на поставлене запитання дає норма закону про свободу договору, про застосування якої для визначення розміру авторської винагороди можна прочитати у статті Володимира Коноваленка «Мінімальні ставки авторської винагороди: право чи обов’язок сторін договору?», з якою можна ознайомитися тут: https://konovalenko.zp.ua/?p=1779