Програма поповнення бібліотечних фондів, поповнення фондів бібліотек
Оголошення конкурсу з добору експертів до експертної ради Програми поповнення бібліотечних фондів
19 / 04 / 2021

ОГОЛОШЕННЯ 

конкурсу з додаткового добору експертів до експертних рад державної  установи «Український інститут книги» з відбору книжкової продукції, що  пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут) оголошує конкурс з додаткового добору експертів до складу експертних рад з відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення  бібліотечних фондів (далі – експертні ради).

Конкурсний добір кандидатів до складу експертних рад (далі – кандидати) відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного добору експертів  державної установи «Український інститут книги», затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 07 серпня 2020  року № 2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2020  року за №904/35187 (далі – Порядок) та Положення про конкурсну комісію з добору експертів до експертних рад державної установи «Український інститут  книги», затвердженого наказом Інституту від 24 березня 2021 року № 06-од (далі – Положення про конкурсну комісію).

Інститутом проводиться додатковий конкурсний добір експертів до персональних складів експертних рад, затверджених наказом Інституту від 07  жовтня 2020 року № 93-од, за такими тематичними напрямами відповідно до Положення про експертні ради з відбору книжкової продукції, що пропонується  до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого наказом Інституту від 21 вересня 2020 року № 83-од:

Експертна рада з оцінювання літератури для дітей та юнацтва;

Експертна рада з оцінювання літературно-художньої літератури для дорослих;

Експертна рада з оцінювання іншої (нехудожньої) літератури для дорослих.

До складу експертних рад включаються (за їхньою згодою) фахівці бібліотечної справи, установ у сфері культури, книгорозповсюдження,  інших креативних індустрій, літературознавці, літературні критики, книжкові оглядачі, громадські діячі, журналісти, освітяни, науковці, чия публічна активність добре відома в Україні, а кваліфікація й професійний досвід дозволяють якісно оцінити літературу, які мають:

вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня;

досвід у книжковій та дотичних до неї сферах;

досвід участі в експертних радах, комісіях, журі тощо;

досвід оцінювання проєктів або програм у сфері культури та креативних індустрій, в тому числі книжкової продукції.

Експерти не можуть бути штатними працівниками Інституту, а також особами:

які мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

які за рішенням суду визначені недієздатними або дієздатність яких обмежена;

стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про  запобігання корупції» та/або які притягалися до відповідальності за корупційні  правопорушення.

Кожна експертна рада утворюється у складі не менше 11 (одинадцяти)  осіб.

Строк повноважень кожної експертної ради становить 2 (два) роки. Одна особа може бути включена до складу 1 (однієї) експертної ради.

Висування кандидатів до експертних рад з метою участі у конкурсі відбувається шляхом самовисування.

Для участі в конкурсі кандидат до складу відповідної експертної ради  подає до Інституту такі документи:

1) заяву про включення до складу експертної ради за формою згідно з додатком 1;

2) рекомендаційний лист від профільної інституції (за бажанням) на офіційному бланку (за наявності) профільної інституції у сфері культури, освіти,  науки чи комунікацій;

3) згоду на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2;

4)
копію документа, що посвідчує особу кандидата;

5) біографічну довідку (фахове резюме) кандидата за формою згідно з додатком 3;

6) копію документа про вищу освіту;

7) заяву про наявність/відсутність реального та/або потенційного  конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4.

Кандидати відповідають за достовірність поданої інформації про себе.

Кандидати подають (надсилають) до Інституту зазначені вище документи (заповнені та підписані) у сканованому вигляді (формат PDF) на  електронну пошту [email protected] одним електронним листом, кожен документ окремим файлом.

Інститут приймає документи з 21 квітня до 28 квітня 2021 року (включно) у робочі дні.

Документи, подані кандидатом після завершення зазначеного в оголошенні  строку, не розглядаються.

У строк до 11 травня 2021 року директором Інституту буде сформовано  та затверджено новий персональний склад експертних рад за відповідними  тематичними напрямами.

Затверджені персональні склади експертних рад за відповідними тематичними напрямами будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Інституту.

Члени експертних рад виконують свої повноваження на громадських засадах.

Відповідальний за приймання та опрацювання документів від  кандидатів - Власик Ірина Григорівна, провідний фахівець відділу підтримки  бібліотек та книговидання, секретар комісії з проведення додаткового конкурсного добору експертів державної установи «Український інститут  книги», електронна адреса: [email protected], телефон для довідок: (044)290-05- 09.