Оголошення про організацію та проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на організацію та проведення заходів з промоції читання
Оголошення про організацію та проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на організацію та проведення заходів з промоції читання
22 / 01 / 2024

UPD: Прийом заявок продовжено до 26 лютого 2024 року.

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут), з метою організації та проведення заходів з промоції читання відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2009 року № 638, Порядку організації та проведення мистецьких конкурсів культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 23 березня 2023 року № 139 (далі – Порядок), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 травня 2023 року за № 752/39808 та Плану роботи державної установи «Український інститут книги» на 2024 рік затвердженого Міністерством культури та інформаційної політики України  та введеного в дію наказом Інституту від 19 січня 2024 року № 05-од, оголошує про організацію та проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на організацію та проведення заходів з промоції читання (далі – конкурс).

Для участі у конкурсі юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в Україні (далі – учасники) подають заявку на участь у конкурсі в електронній (завірені копії документів) та паперовій формах, складену українською мовою та підписану керівником організації учасника або особою, уповноваженою на це статутними документами, довіреністю, законом або іншими актами законодавства (з наданням копій підтверджуючих документів). До заявки (форма заявки у додатку 1 до оголошення) додаються документи згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до оголошення.

Учасники забезпечують достовірність наданої інформації.

Не приймаються заявки на участь у конкурсі від учасників:

1) які не виконали та/або неякісно, невчасно виконали свої договірні зобов’язання перед Інститутом в минулому році;

2) кінцеві бенефіціарні власники яких є громадянами держави-агресора, до засновників та/або кінцевих бенефіціарних власників яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»

Усі документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Заявка на участь у конкурсі (далі – заявка) в електронній формі без заявки у паперовій формі не розглядається. Заявки в електронній формі та у паперовій формі мають бути ідентичними.

Заявку в електронній формі (завірені в установленому порядку копії документів) потрібно надіслати на офіційну е-адресу Інституту [email protected]. У темі електронного листа обов'язково зазначити: «Заявка на участь у конкурсі заходів із промоції читання ______________________________________» (назва учасника). 

Заявку у паперовій формі, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності), потрібно надіслати на офіційну поштову адресу Інституту: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 20.

Контактна особа: Ірина Кузьменко, начальник відділу промоції читання, (098) 985 72 20, е-адреса: [email protected].

Заявки та документи приймаються з 30 січня до 20 лютого 2024 року (до 18:00).  

Учасник може подати заявку на виконання одного культурно-мистецького проєкту.

Заявки та документи, подані з порушенням термінів, встановлених в оголошенні, не розглядаються.

У разі подання неповного переліку документів, що додаються до заявки, або їх неналежного заповнення чи надання недостовірної інформації, учасник до участі у конкурсі не допускається.

Інформація про невідповідність заявок та доданих до них документів вимогам, визначених Порядком та оголошенням, розміщується на вебсайті Інституту.

Орієнтовні строки та етапи проведення конкурсу (після завершення приймання заявок з документами):

21 лютого – 15 березня 2024 року – І етап. Опрацювання конкурсною комісією Інституту поданих заявок та доданих до них документів.

Протягом п'яти робочих днів із дня завершення І етапу на вебсайті Інституту розміщується інформація про невідповідність заявок та доданих до них документів вимогам, визначеним Порядком та оголошенням. 

20 березня – 28 березня 2024 року – ІІ етап. Розміщення інформації на вебсайті Інституту про прийняті до участі у конкурсі проєкти. Онлайн-голосування за проєкти, допущені до участі у конкурсі (триває з 20 березня до 26 березня (до 17:00).

29 березня – 22 квітня 2024 року – ІІІ етап. Експертне оцінювання проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу. Результати розміщуються на вебсайті Інституту.

Протягом п'яти днів із дня завершення ІІІ етапу конкурсу учасники, які допускаються до участі у IV етапі конкурсу, готують та надсилають до Інституту презентації проєктів у форматі PowerPoint (до 10 слайдів). Файли з презентаціями потрібно надіслати на е-адресу [email protected] з темою листа: «Презентація проєкту на участь у IV етапі конкурсу _____________________________________» (назва учасника).

30 квітня – 15 травня 2024 року – IV етап. Експертне оцінювання презентаційних матеріалів проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу. Визначення переможців конкурсу. 

Результати конкурсу та перелік переможців оприлюднюються на вебсайтах МКІП та Інституту.

Реалізація культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на організацію та проведення заходів з промоції читання (далі - проєкт), може здійснюватись у форматах виставок, ярмарків, семінарів, конференцій (книжкові форуми, літературні конференції, конференції для бібліотекарів), конкурсів, літературних фестивалів, тематичних акцій та інших подій, які проводяться на території України.

Пріоритетні тематичні напрями конкурсу:

 1. Як говорити з дітьми про війну і травму?
 2. Популяризація української літератури та корінних народів України, різних жанрів для різних вікових категорій української та іноземної аудиторії.
 3. Створення тренду читання як дозвілля, читання для навчання, розвитку критичного та аналітичного мислення, вміння пояснювати власну думку для досягнення професійного розвитку і соціальної адаптації як неодмінної передумови досягнення успіху в житті, для підтримки ментального здоров’я.
 4. Деколонізація у сфері української літератури та бібліотечної справи.
 5. Формування сучасних практик, що можуть бути використані для популяризації читання серед дітей та підлітків, батьків.

Результатами (продуктом) виконаних культурно-мистецьких проєктів (заходів) можуть бути:

 • методичні та інформаційні матеріали для батьків, бібліотекарів, вчителів та викладачів закладів освіти і дошкільного виховання, перекладачів з української мови, видавців, книготорговців, популяризаторів читання, широкої аудиторії читачів;
 • тематичні добірки, порадники з читання для українських та іноземних читачів;
 • мультимедійні профайли українських авторів і видавців, переклад англійською, промоційні та комунікаційні заходи;
 • літературні фестивалі, тематичні акції, літературно-публіцистичні та авторські зустрічі, конференції та інші події з промоції української і перекладної літератури та читання;
 • тематичні літературні огляди;
 • літературні, перекладацькі та книжкові семінари, конкурси тощо.

Строки реалізації культурно-мистецьких проєктів (заходів): проєкти мають бути виконані до 24 листопада 2024 року.

Синопсис не повинен перевищувати 1500 знаків із пробілами та подається в електронному вигляді у форматі Word.

У розгорнутому описі проєкту, крім вказаного у додатку 2, учасник також обов’язково зазначає: мету і завдання, цільову аудиторію, основні етапи проєкту, засоби і заходи з оприлюднення та поширення результатів виконаного проєкту, комунікаційну стратегію проєкту (цілі, методи і канали комунікації, медіа-партнери з якими планується співпраця), короткострокові/довгострокові результати проєкту, сталість проєкту (подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів, зв’язки з іншими проєктами популяризації читання). 

Учасник подає інформацію про  команду проєкту (члени організації-учасника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги, як ФОП), а саме ПІБ кожного члена проєктної команди, їх функціональні обов’язки в проєкті та відповідний досвід.

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», учасник подає в довільній формі.

Умови фінансування: Інститут фінансує витрати, що здійснюються на оплату проїзду та проживання учасників програм, заходів, оренди приміщення для їх проведення, технічного обладнання та транспортних засобів, послуг із перекладу, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, а також організаційні та інші витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням заходів.
Всі витрати відшкодовуються після подання підтверджуючих документів та затвердження звіту про реалізацію проєкту.

Інститут має право на безстрокове використання (демонстрування, поширення) результатів (продуктів) заходів та об’єктів інтелектуальної власності, створених під час реалізації проєктів (заходів), з зазначенням  правовласника, без додаткового погодження з ним такого використання  і без виплати винагороди. 

Учасник подає кошторис (бюджет) проєкту (заходу) згідно із формою, визначеною у додатку 4 до цього оголошення.

Для обґрунтування обсягу витрат учасник надає копії відповідних документів (договори, протоколи про наміри, комерційні пропозиції тощо).

У разі відсутності відповідного обґрунтування витрат на виконання проєкту (заходу) розмір бюджету проєкту може бути зменшений на етапі укладення договору.

У випадку, коли Інституту подано проєкт, який є складовою частиною іншого, більшого проєкту, учасник надає загальний кошторис із зазначенням усіх джерел співфінансування.

Інструкція щодо заповнення форми кошторису (бюджету) проєкту надана у додатку 5 до оголошення.

Контактна особа з питань заповнення кошторису (бюджету) проєкту: Віта Кравченко, е-адреса: [email protected]

ВАЖЛИВО! Інститут фінансує витрати на реалізацію проєкту за умови, що вищеперелічені витрати не були профінансовані учасником до моменту укладення договору з Інститутом. 

Укладення договору з переможцем конкурсу здійснюється Інститутом відповідно до чинного законодавства України.

Оплата здійснюється за результатами виконання проєктів відповідно до умов договору.

Усі додатки доступні за посиланнями:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5