Оголошення про проведення конкурсного добору експертів до Експертної ради з відбору культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції
Оголошення про проведення конкурсного добору експертів до Експертної ради з відбору культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції
09 / 02 / 2024

UPD: прийом документів продовжено до 28 лютого (17:00).

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут) оголошує проведення конкурсу з добору експертів до складу Експертної ради з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на випуск книжкової продукції, за пріоритетним тематичним напрямом: книжкові видання, що видаються на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України відповідно до визначеної такими актами тематики, а саме видання книжкових видань про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання національних меншин і корінних народів України та їх роль у розвитку української культури та державності (далі - Експертна рада).

Конкурсний добір кандидатів до складу Експертної ради (далі - кандидати) здійснюється конкурсною комісією з добору експертів до експертних рад державної установи «Український інститут книги» (далі - комісія) відповідно до Порядку проведення конкурсного добору експертів державної установи «Український інститут книги» (далі - Порядок добору експертів) та Положення про конкурсну комісію з добору експертів до експертних рад державної установи «Український інститут книги» (далі - Положення про конкурсну комісію).

До складу Експертної ради включаються (за їхньою згодою) науковці, освітяни, фахівці бібліотечної справи, підприємств, організацій, установ у сфері культури, книгорозповсюдження, інших креативних індустрій, літературознавці, літературні критики, книжкові оглядачі, громадські діячі, журналісти, чия публічна активність добре відома в Україні, а кваліфікація й професійний досвід дозволяють якісно оцінити проєкти,  які мають:

- вищу освіту  не нижче першого (бакалаврського) рівня;

- досвід у книжковій та дотичних до неї сферах, а також напрямах сфери культури;

- досвід участі в експертних радах, комісіях, журі тощо;

- досвід оцінювання проєктів або програм у сфері культури та креативних індустрій, у тому числі книжкових проєктів;

- володіння українською мовою;

- бездоганну ділову репутацію.

Одна й та сама особа може бути включена до складу лише 1 (однієї) Експертної ради за відповідним тематичним напрямом.

 Для участі у конкурсі кандидат до складу Експертної ради подає до Інституту такі документи:

1) заяву про включення до складу Експертної ради за формою згідно з додатком 1 Порядку;

2) рекомендаційний лист від профільної інституції (за бажанням) на офіційному бланку (за наявності) профільної інституції у сфері культури, освіти, науки чи комунікацій;

3) згоду на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 Порядку;

4) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

5) біографічну довідку (фахове резюме) кандидата за формою згідно з додатком 3 Порядку;

6) копію документа про вищу освіту;

7) заяву про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4 Порядку.

Кандидати відповідають за достовірність поданої інформації про себе.

Кандидати подають (надсилають) до Інституту зазначені вище документи (заповнені та підписані) у сканованому вигляді (формат PDF) на електронну пошту [email protected] одним електронним листом, кожен документ окремим файлом.

Інститут приймає документи з 14 лютого по 21 лютого 2024 року (до 17:00).

Документи, подані кандидатом після завершення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються.

ВАЖЛИВО! Кожному члену Експертної ради необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для підписання картки експертної оцінки проєкту, картки експертної оцінки презентації проєкту, індивідуальної експертної оціночної відомості проєктів, індивідуальної експертної оціночної відомості презентацій проєктів у разі заповнення їх в електронному вигляді.

Експерт може використовувати у своїй роботі зручний для себе сервіс електронного документообміну (наприклад Paperless).

Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Інституту у строк до 15 березня 2024 року.

Відповідальний за приймання та опрацювання документів від кандидатів  Іванов Олександр, провідний фахівець відділу підтримки бібліотек та книговидання, секретар комісії, електронна адреса: [email protected], телефон для довідок: (093) 051-61-21.