Перші успіхи проєкту друку книжок для дітей-біженців
Перші успіхи проєкту друку книжок для дітей-біженців
29 / 03 / 2022
Друзі, ділимося першими успіхами проєкту друку книжок для дітей українських біженців у Польщі!
 
Завдяки нашим польським партнерам — Fundacja Edukacja dla Demokracji ( фундація "Освіта задля демократії") та її очільниці Мартині Богачик — вже надрукувані 1800 примірників шести книжок, які роздали українським діткам у Варшаві та Познані. За їхню радість від української книжки дякуємо нашим чудовим партнерам, а також хочемо вам розказати про тих, хто цю радість приніс, адже це далеко не перша добра справа, яку фундація "Edukacja dla Demokracji" робить для українців.
"Edukacja dla demokracji" — це некомерційна організація з Варшави, яка працює в Україні з 1991 року, підтримуючи неформальну освіту та реформи. Крім того, наші партнери від початку російсько-української війни в 2014 році підтримували протестувальників, що постраждали під час Революції гідності, а у 2015-2016 роках — родини героїв Небесної Сотні, лікарів і журналістів, які загинули в зоні АТО.
 
Щоб українські книжки потрапляли до наших діток у Польщі, нам допомагають Andrzej Zabrowarny та Natalia Sawicka.
Анджей Заброварний з Pracownia Wydawnicza оцінює та координує видавничий процес, а також розповсюджує книжки.
Сприяє друку книжок для маленьких українських біженців і Наталя Савицька — директорка видавництва Yellow Point Publications.
 
"Мова та культура є основою ідентичності, вони формують нас та дають відчуття приналежності. Дітям, які опинилися в еміграції, у яких при собі є лише найнеобхідніше, потрібна хоча б частинка світу, з якого їх насильно вирвали. Оповідання, написані рідною мовою, а також звичні для них ілюстрації можуть дати їм хоча б заміну дому та дозволять на мить забути про кошмар війни. Сподіваюся, що наша ініціатива стане загальноєвропейським проєктом і куди б не поїхали українські діти, там на них завжди чекатимуть книжки", — переконана Наталя Савицька.
 
Проєкт триває, бо його підтримує натхненна міжнародна команда. Якщо ви бажаєте до нього приєднатися, подаємо рахунки, на які можна переказати допомогу?
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Nr konta: 51 1240 6322 1111 0000 4607 1075
Tytułem: darowizna na cele statutowe – książeczki dla Ukrainy
Dane do przelewu międzynarodowego:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Adres: ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
Bank Pekao SA
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL51 1240 6322 1111 0000 4607 1075
 
??Przyjaciele, dzielimy się pierwszymi sukcesami projektu drukowania książek dla dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce
Dzięki naszym polskim partnerom — Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz jej szefowej Martynie Bogaczyk — wydaliśmy już 1800 egzemplarzy sześciu książek, które trafiły do ​​ukraińskich dzieci w Warszawie i Poznaniu. Dziękujemy naszym wspaniałym partnerom za radość od ukraińskiej książki oraz chcemy też opowiedzieć o tych, którzy tę radość przynieśli, bo to nie pierwszy dobry uczynek, jaki Fundacja "Edukacja dla Demokracji" czyni dla Ukraińców.
 
"Edukacja dla demokracji" to warszawska organizacja non-profit działająca od 1991 roku, wspierająca edukację pozaformalną i reformy w Ukrainie. Ponadto od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 roku nasi partnerzy wspierali protestujących, którzy ucierpieli podczas rewolucji godności, a w latach 2015-2016 – rodziny bohaterów Niebiańskiej Sotni, lekarzy i dziennikarzy, którzy zginęli w strefie Operacji antyterrorystycznej.
 
Andrzej Zabrowarny i Natalia Sawicka pomagają nam w dostarczaniu ukraińskich książek naszym dzieciom w Polsce.
Andrzej Zabrowarny z Pracownia Wydawnicza zajmuje się oceną i koordynacją procesu wydawniczego oraz dystrybucją książek.
Natalia Savitska, dyrektorka Yellow Point Publications, pomaga również w wydawaniu książek dla młodych ukraińskich uchodźców.
"Język i kultura są podstawą tożsamości, kształtują nas i dają poczucie przynależności. Dzieci na wygnaniu, które mają ze sobą tylko to, co niezbędne, potrzebują przynajmniej części świata, z którego zostały siłą wyrwane. Historie napisane w ich języku ojczystym, a także zwykłe ilustracje mogą dać im przynajmniej tymczasowy dom i pozwolić zapomnieć na chwilę o okropności wojny. Mam nadzieję, że nasza inicjatywa stanie się projektem paneuropejskim i gdziekolwiek ukraińskie dzieci pójdą, zawsze będą na nie czekać książki", — przekonuje Natalia Sawicka.
 
Projekt jest kontynuowany, ponieważ wspiera go natchniony międzynarodowy zespół. Jeśli chcesz do niego dołączyć, udostępniamy konta, na które możesz dokonać wpłaty?
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Nr konta: 51 1240 6322 1111 0000 4607 1075
Tytułem: darowizna na cele statutowe – książeczki dla Ukrainy
Dane do przelewu międzynarodowego:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Adres: ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
Bank Pekao SA
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL51 1240 6322 1111 0000 4607 1075