Призупинення дії трудового договору під час війни
Призупинення дії трудового договору під час війни
10 / 05 / 2022

Порядок та особливості призупинення дії трудового договору регламентує стаття 13 Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ який набув чинності 24 березня 2022 року. Дана норма не містить жодних обмежень щодо категорій працівників, з якими можна призупинити дію трудового договору. Таким чином тепер можливо призупинити дію договору із вразливими категоріями працівників.

Це вимушений захід під час війни для багатьох роботодавців і працівників.

Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Призупинення дії трудового договору — це ситуація, за якої:

- роботодавець тимчасово припиняє забезпечувати працівника роботою;

- працівник тимчасово припиняє виконувати роботу за укладеним трудовим договором.

В разі отримання працівником під час призупинення дії трудового договору е-лікарняного - він не буде оплачений. Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Підставою для такого рішення є те, що фактично працівник не виконує свої обов’язки та не отримує зарплату, адже трудовий договір призупинено.

Таким чином в роботодавця відсутні підстави призначати допомогу з тимчасової непрацездатності.

Крім того роботодавцю необхідно врахувати, що період призупинення дії трудового договору не входять до стажу для щорічної основної відпустки.

Що дає право на щорічну оснувну відпустку (згідно частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки»):

- час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка;

- час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);

- час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки», за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України;

- час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;

-час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;

- інші періоди роботи, передбачені законодавством.

Якщо воєнний стан ще діє але роботодавець може забезпечити працівника роботою і працівник може стати до роботи, трудовий договір поновлюють. Працівникові для цього необхідно написати відповідну заяву. На підставі вижчезазначеної заяви роботодавець складає наказ про поновлення дії трудового договору.

Звільнення працівника за власним бажанням, під час призупинення дії трудового договору, здійснюється на загальних підставах, відповідно до норм КЗпП.