Програма поповнення бібліотечних фондів
Програма поповнення бібліотечних фондів
05 / 10 / 2018

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення відбору книжкової продукції, що пропонується

до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів у 2018 році

 

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут) оголошує про прийом пропозицій щодо закупівлі книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2018 році від суб'єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу» (далі – видавці).

Відповідно до вимог Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів», затвердженого наказом Міністерства культури України від 10 вересня 2018 року № 797, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за  № 1110/32562 (далі – Порядок відбору), до розгляду приймаються пропозиції щодо закупівлі україномовної книжкової продукції (у тому числі для дітей та юнацтва) кількістю від 500 до 3 000 примірників, виданої не раніше 2017 року, яка за цільовим призначенням належить до науково-популярних, довідкових, літературно-художніх чи громадсько-політичних видань.

 

Для участі у відборі видавці подають до Інституту пропозицію щодо закупівлі книжкової продукції (далі – пропозиція) у вигляді листа-подання на ім'я Державної установи "Український інститут книги" у довільній формі, складеного державною мовою та підписаного уповноваженою особою видавця, до якого додаються:

1) перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, за формою згідно з додатком 1 до Порядку відбору посилання на форму документа на паперових носіях та в електронному вигляді (надаються на електронних носіях інформації або надсилаються на електронну адресу [email protected]);

2) по одному примірнику кожного виду книжкової продукції, що пропонується до закупівлі;

3) розрахунок ціни книжкової продукції посилання на форму документа, який має включати ціну одиниці кожного найменування книжкової продукції та вартість її доставки до національних і державних бібліотек, обласних центрів, міста Києва, в сумі, що не перевищує 5 % запропонованої ціни одиниці книжкової продукції, а також кількість примірників книжкової продукції, що пропонується до закупівлі, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця та печаткою видавця (за наявності);

4) завірені в установленому порядку копії:

документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори (щодо кожного найменування книжкової продукції, запропонованого до закупівлі);

свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

статуту видавця - юридичної особи;

документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи видавця.

 

Установчі документи видавця мають відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

У разі, якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори, складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається переклад документа на українську мову, засвідчений нотаріально або підписом уповноваженої особи видавця та печаткою видавця (за наявності).

 

До розгляду не приймаються пропозиції щодо:

книжкової продукції, видання якої здійснювалося за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

підручників і посібників, наукових монографій тощо;

книжкової продукції, в якій основний текст є суспільним надбанням, а авторським правом захищений лише науковий апарат;

книжкової продукції, яка була придбана для поповнення бібліотечних фондів впродовж 2013-2017 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за бюджетними програмами Мінкультури.

 

Пропозиції приймаються Інститутом з 09 по 19 жовтня 2018 року у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресою:

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 20.

 

Пропозиції подаються до Інституту особисто уповноваженим представником видавця або надсилаються поштою з доставкою на адресу Інституту.

Працівник Інституту, відповідальний за прийом документів:

Слюсаренко Ксенія Валеріївна, провідний фахівець із бібліотечної справи відділу співпраці з бібліотеками та оцифрування.

Електронна пошта: [email protected]

Номер телефону для довідок: (044) 290-05-09

 

Пропозиції, подані з порушенням встановлених строків їх подання та вимог Порядку відбору, не розглядаються та видавцю не повертаються.

Звертаємо увагу, що закупівля книжкової продукції відбудеться лише у разі здійснення в установленому законодавством порядку перерозподілу видатків державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 1801560 «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» з видатків споживання на видатки розвитку. В даний час проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури на 2018 рік» підготовлений Мінкультури і надісланий на погодження заінтересованим міністерствам.

 

Начальник відділу

співпраці з бібліотеками та оцифрування                                                                                А.В. Лобанов