Програма поповнення фондів публічних бібліотек: поширені помилки та поради, частина 2
Програма поповнення фондів публічних бібліотек: поширені помилки та поради, частина 2
16 / 10 / 2018

Вже з 9 жовтня триває прийом заявок на участь у програмі Поповнення бібліотечних фондів. Протягом цього часу ми оперативно інформуємо учасників та тих, хто лише готує документи, про типові помилки та моменти, на які треба звернути увагу. Першу частину типових помилок ви можете знайти тут. Сьогодні хочемо роз’яснити питання щодо «виключних майнових прав», на яке звернула увагу спільнота.

 

В абзаці другому підпункту 4 пункту 7 наказу Міністерства культури України №797 від 10.09.2018 року «Про затвердження Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів», зазначено: завірені і установленому порядку копії: документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори (щодо кожного найменування книжкової продукції, запропонованого до закупівлі);

 

Коротка відповідь:
«Виключність» прав означає, що лише особа, якій належать такі права, може здійснити використання об’єкта інтелектуальної власності. Наявність виключних прав на книжку означає, що на даний момент часу на книжковому ринку існує лише одна особа, уповноважена її публікувати.

 

Виключне право - це виключна можливість здійснювати щодо об’єкта закріплені законом правомочності на власний розсуд. Відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належить:
- виключне право на використання твору;
- виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

 

Зазначені права автора можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Передача прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

 

Що робити?
Якщо у вас немає виключних майнових прав на використання твору – вам необхідно укласти договір на передання виключних майнових прав на використання твору.

 

Офіційне роз'яснення від Українського інституту книгу
Порядком відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого наказом Міністерства культури України від 10 вересня 2018 року № 797, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1110/32562 (далі – Порядок відбору) передбачено, що Український інститут книги приймає пропозиції щодо закупівлі україномовної книжкової продукції (у тому числі для дітей та юнацтва) від суб'єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу» (далі - видавці) у вигляді листа-подання у довільній формі, складеного державною мовою та підписаного уповноваженою особою видавця, до якого зокрема обов’язково додаються завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори (щодо кожного найменування книжкової продукції, запропонованого до закупівлі).

 

Також Порядком відбору передбачено, що Український інститут книги здійснює придбання книжкової продукції відповідно до переліку книжкової продукції, сформованого на підставі поданих видавцями до Українського інституту книги пропозицій, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі».

 

Законом України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівля товарів (книжкової продукції), робіт та послуг може здійснюватися Замовником (тобто Українським інститутом книги) шляхом застосування однієї з таких процедур:
- відкриті торги;
- конкурентний діалог;
- переговорна процедура закупівлі.

 

В розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

 

Частиною 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що Замовником (тобто Українським інститутом книги), як виняток, може бути застосована переговорна процедура закупівлі, зокрема, у разі закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності. Відповідно до частини 1 статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності – це право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. До об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать літературні твори. Право інтелектуальної власності на літературний твір регулюється авторським правом.

 

Відповідно до частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори тощо. Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності здійснюється за допомогою надання їх створювачу виключних прав.

 

«Виключність» прав означає, що жодна особа, крім тієї, кому вони належать, не може здійснити використання об’єкта, не маючи на це відповідного дозволу особи, яка володіє виключними правами. Виключне право - це виключна можливість здійснювати щодо об’єкта закріплені законом правомочності на власний розсуд.

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належить:
- виключне право на використання твору;
- виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

 

Зазначені права автора можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Передача прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

 

Законом України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що виключне право – це майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом. Авторське право складається із особистих немайнових прав та виключних майнових прав.

 

Особисті немайнові права необхідні для охорони гідності відповідного суб’єкта, його імені, творчої репутації, забезпечення його суспільного визнання. Майнові права дозволяють реалізувати майновий інтерес правовласника в отриманні доходів або від самостійного використання інтелектуального продукту, або від розпоряджання правом його використання на користь інших осіб.

 

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути різноманітними, залежно від особливостей самого інтелектуального продукту та способів його використання. Останні є одним з класифікаційних критеріїв поділу майнових прав на види. Так, до майнових прав автора твору належать право опублікування, право на відтворення, право на публічне сповіщення, право на переклад, право на розповсюдження твору та інші. Відповідно до статті 32 вказаного Закону України «Про авторське право і суміжні права» автору чи іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. 

 

Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору.

 

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам.

 

Звертаємо увагу, що згідно з п.6 ст.32 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, “вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором”, тобто «виключність» прав, які передаються має бути прямо й чітко передбачена у договорі. Таким чином, концепція Порядку відбору полягає в тому, що перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, формується Українським інститутом книги та затверджується Урядом саме на підставі поданих видавцями пропозицій.

 

Тобто, Український інститут книги може здійснювати придбання книжкової продукції у видавця, книжкова продукція якого була включена до вищезазначеного переліку і тільки шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. А застосування переговорної процедури закупівлі можливе лише за умови підтвердження наявності у цього видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твір.

 

Якщо допусти до участі у відборі книжкову продукцію без підтвердження наявності у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на неї, Український інститут книги має здійснювати їх придбання шляхом оголошення процедури відкритих торгів. В такому випадку, свої пропозиції щодо закупівлі Українським інститутом книги книжкової продукції можуть подавати і інші видавці, що мають невиключні майнові авторські права на такий твір (книжкову продукцію), а придбання книжкової продукції можливо лише у того видавця, що за результатами відкритих торгів запропонував найнижчу ціну на книжкову продукцію та тендерна пропозиція якого відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі».