Умови приєднання до УЦБ

Дата набрання чинності – квітень 2023 року

Версія від 28 квітня 2023 року

Ці Умови є договором приєднання до  інформаційної системи Українська цифрова бібліотека - еЧитальня (далі - Умови) укладеним між державною установою «Український інститут книги», ідентифікаційний код юридичної особи: 41137547 (далі - Інститут) та вами (фізичною або юридичною особою), незалежно від того, чи є ви зареєстрованим) чи незареєстрованим (далі - Відвідувач/Користувач), щодо використання інформаційної системи Української цифрової бібліотеки ( далі - Бібліотека) через мобільний додаток “еЧитальня”, який поширюється за допомогою сервісів Google Play та App Store ( далі -Додаток) (далі - Послуги). Інститут і ви надалі можуть разом іменуватись як Сторони, а кожен окремо – Сторона. 

Ви безумовно погоджуєтесь на дотримання цих Умов у повному обсязі з моменту встановлення Додатку на ваш мобільний пристрій.  Якщо ви не згодні з цими Умовами, будь ласка, не використовуйте Бібліотеку.

Ви,  приймаючи ці Умови підтверджуєте факт володіння необхідним обсягом цивільної дієздатності, в повній мірі усвідомлюєте значення своїх дій та несете за них відповідальність.

Ці Умови не поширюються на відносини, що виникають між Інститутом та видавцями/правовласниками, які розміщують свої твори в Бібліотеці. 

 • Послуги

1.1. Для цілей цього договору приєднання вживаються терміни  в таких значеннях:

Бібліотека - універсальна централізована інформаційна система, призначена для накопичення, упорядкування, обліку, обробляння, зберігання, використання фондів електронних документів та управління ними, обслуговування відвідувачів і користувачів Бібліотеки через телекомунікаційні мережі у спосіб, що гарантує дотримання вимог щодо захисту інтелектуальних та майнових прав.

відвідувач - користувач, який не проходив процедури реєстрації в Бібліотеці та якому доступна тільки відкрита інформація, а також певна частина інформаційних ресурсів, призначених для вільного поширення;

документи Бібліотеки - цифрові копії фізичних носіїв, інтелектуального продукту, хронологічні межі для яких не встановлюються, - книг української класики та сучасності; рідкісної української періодики та інших книг, виданих українською мовою; творів мистецтва; аудіо-, відеозаписів; інших документів, що мають культурну та наукову цінність, в тому числі ті, які є об’єктом авторського права та на створення яких є згода автора або які перешли у суспільне надбання;

користувач - зареєстрована (авторизована) юридична чи фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації в Бібліотеці;

фонд Бібліотеки - обсяг електронних документів, що містяться в Бібліотеці.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про інформацію», «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

1.2. Відповідно до цих Умов послуги з користування бібліотекою є безкоштовними.

1.3. Надання Послуг можливе виключно у разі наявності у користувача доступу до мережі Інтернет та відповідного обладнання, яке дозволяє у повному обсязі споживати послуги. 

1.4. Інститут за потреби має право вводити обмеження щодо кількості книжок які можуть бути у використанні одночасно. 

1.5. Надання послуги можливе тільки на вільні від читання іншими користувачами книжки, які доступні в Бібліотеці. 

 • Створення облікового запису

2.1. Для отримання Послуг вам потрібно створити обліковий запис у Бібліотеці шляхом заповнення реєстраційної форми безпосередньо в мобільному застосунку та надання згоди на обробку персональних даних. З умовами обробки персональних даних ви можете ознайомитись за цим посиланням. Можливості незареєстрованих користувачів Бібліотеки обмежуються можливістю переглядати каталоги, отримувати доступи до описів та уривків видань. Незареєстровані користувачі не можуть отримати доступ до всього примірника твору для читання. 

2.2. Ви зобов’язуєтеся: 

 1. використати лише унікальні дані при створенні облікового запису та не використовувати дані третіх осіб; 
 2. не створювати більше одного активного облікового запису у Бібліотеці;
 3. не використовувати механізми, будь-яке інше програмне забезпечення або програмні сценарії, які прямо або опосередковано взаємодіють з Бібліотекою та доступ до яких йому вам не було надано відповідно до цих Умов;
 4. не посягати на цілісність Бібліотеки, не намагатися будь-яким чином подолати захист Бібліотеки чи розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення, здатне нанести шкоду Інституту книги, Бібліотеці та її співробітникам, іншим користувачам та видавцям;
 5. не розповсюджувати будь-яку інформацію, у тому числі, повідомлення, елементи Бібліотеки чи її контент, від імені Інституту книги чи Бібліотеки;
 6. не створювати будь-які технічні перешкоди у функціонуванні Бібліотеки.
 7. нести відповідальність за будь-який контент, що ви надаєте нашому Веб-сайту, зокрема, за персональні дані третіх осіб, надані без їхньої згоди.

2.3. Усі дії, вчинені за допомогою облікового запису користувача, будуть вважатися такими, що вчинені цим користувачем. 

2.4. Інститут залишає за собою право без пояснення причин відхилити реєстрацію користувача або видалити існуючий обліковий запис. 

2.5. Інститут не несе жодної відповідальності за використання реквізитів доступу користувача до Бібліотеки будь-якими третіми особами, незалежно від того, чи був такий доступ санкціонованим чи ні. Однак, ми готові допомогти у випадку втрати доступу до вашого облікового запису. Для цього вам потрібно використати встановлені форми відновлення доступу, наприклад відновлення паролю, або зв’язатись із нами через електронну пошту. 

 • Ліцензія 

3.1. Бібліотека, її компоненти, у тому числі Вебсайт та Додаток, матеріали, опубліковані у ній (за винятком творів, розміщених видавцями), у тому числі, але не обмежуючись, торговельні марки, тексти, графіка, дані, статті, інформація, фото, зображення, ілюстрації і тому подібне (контент), є власністю Інституту і захищені авторським правом, патентами, комерційною таємницею та іншими правами інтелектуальної власності. 

3.2. На підставі цих Умов, ми надаємо вам невиключну ліцензію на використання Бібліотеки шляхом отримання доступу до неї, завантаження, встановлення, зберігання, запуску та використання за функціональним призначенням у пам’яті пристрою Додатку. Ліцензія діє без територіальних обмежень та є дійсною протягом строку чинності майнових прав Інституту книги на об’єкти інтелектуальної власності. Ця ліцензія надається лише для персональних некомерційних цілей та лише у відповідності до цих Умов. Ви не можете використовувати об’єкти права інтелектуальної власності Інституту книги, у тому числі відтворювати, копіювати або поширювати будь-яким способом будь-які матеріали або елементи Бібліотеки, поза сферою, визначеною ліцензією, без попередньої згоди Інституту.

3.3. Ви не отримуєте жодних прав на твори, які розміщені видавцями у Бібліотеці. Перегляд каталогів, читання зразків видань та описів до них не є використанням цих творів як об’єктів авторського права, а отже не є  їх порушенням. При цьому, ми гарантуємо, що споживаючи наші Послуги, ви не порушуєте прав третіх осіб. 

3.4. Завантажуючи будь-які дані у будь-якій формі у ваш обліковий запис або Бібліотеку, крім персональних даних, ви гарантуєте, що ви володієте відповідними правами на вчинення таких дій щодо цих даних та не порушуєте прав інших осіб та застосовне законодавство. 

 • Відповідальність 

4.1. Ви погоджуєтесь, що отримання Послуг та використання Бібліотеки здійснюється за принципом «як є» («as is basis»). Інститут книги не гарантує, що робота Бібліотеки буде безперервною, безпомилковою і позбавлена певних дефектів. Ми не можемо гарантувати, що Бібліотека належно працюватиме на усіх пристроях та за звичайних умов. Проте, ми докладемо усіх розумних зусиль, щоб забезпечити надання якісних Послуг.  

4.2. Інститут, наші директори, учасники, працівники, підрядники, партнери чи агенти не несуть відповідальності за будь-яку шкоду, що виникла внаслідок користування Бібліотекою, за зміст матеріалів, опублікованих користувачами, за будь-які неточності чи упущення у контенті. 

4.3. Бібліотека може містити посилання на інші вебсайти та ресурси, надані третіми сторонами. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-який контент вебсайтів та ресурсів третіх сторін, ми також не контролюємо ці вебсайти та ресурси. Ви використовуєте такі веб-сайти та ресурси третіх сторін на ваш власний ризик та під вашу власну відповідальність. 

4.4. Якщо Інститут на свій розсуд визначить, що користувач порушив або намагався порушити ці Умови, то доступ Користувача до Бібліотеки, у тому числі доступ до облікового запису, може бути припинений.

 • Припинення Умов

5.1.Сторони мають право розірвати ці Умови у будь-який момент в односторонньому порядку. Розірвання цих умов з ініціативи Користувача здійснюється шляхом подання запиту на видалення облікового запису шляхом подання запиту на видалення свого облікового запису з Бібліотеки. Інститут розриває ці Умови шляхом надсилання Користувачеві відповідного повідомлення та видалення його облікового запису у Бібліотеці. 

5.2.Разом із видаленням облікового запису підлягають видаленню всі персональні дані такого користувача. 

 • Застосовне право та врегулювання спорів 

6.1. Ці Умови регулюється правом України. Усі спори, які виникатимуть  щодо цих Умов Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. 

6.2. У випадку недосягнення сторонами згоди протягом 30 календарних днів з дня виникнення спору, такий спір має бути переданий на розгляд до компетентного суду за правилами визначення підсудності українського процесуального законодавства. 

 • Інші положення

7.1. Інститут книги має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час на свій власний розсуд, розмістивши нову редакцію на Вебсайті та Додатку без повідомлення Відвідувача/Користувача. Будь-які зміни і доповнення до цих Умов набувають чинності з моменту публікації  Умов у новій редакції на Вебсайті або Додатку. Якщо ви не погоджуєтесь на нову редакцію Умов, ви повинні припинити користування Бібліотекою, інакше це розглядатиметься як прийняття Умов у новій редакції.

7.2. Ці Умови замінюють будь-які інші домовленості між вами та Інститутом щодо предмету цих Умов, а також усі попередні версії цих Умов. Якщо будь-яке положення цих Умов (пункт чи положення такого пункту) визнане недійсним, це не впливає на інші положення цих Умов, чи на ці Умови сукупно.

7.3. Ці Умови діють до того моменту, поки ці Умови не будуть припинені з вами або поки Бібліотека не припинить надавати Послуги. 

 • Контактні дані Інституту книги

Державна установа «Інститут книги»; ідентифікаційний код юридичної особи: 41137547; місцезнаходження: 01015, м.Київ, вул. Лаврська, будинок 9, корпус 20; контактний телефон: +380442902045, +380980654742; адреса електронної пошти: [email protected].