МКІП оголосив про проведення конкурсу «Книга про інклюзію»
МКІП оголосив про проведення конкурсу «Книга про інклюзію»
02 / 06 / 2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення мистецького конкурсу з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції на тему: «Книга про інклюзію»

З метою реалізації пункту 13 Плану заходів Міністерства культури та інформаційної політики України щодо захисту національного інформаційного простору на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 27 січня 2021 року № 39, оголошується початок проведення мистецького конкурсу з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції на тему: «Книга про інклюзію».

З Положенням про організацію та проведення мистецьких конкурсів можна ознайомитись за посиланням

Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі – учасник) подають заявку на участь у друкованій та електронній формах згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів (назва кожного документа та його зміст повинні відповідати назві та поясненню додатка). Кожен документ повинен бути завіреним підписантом. 

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації. 

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 

З метою забезпечення відповідності поданих учасниками конкурсу документів Положенню про організацію та проведення мистецьких конкурсів рекомендується заздалегідь надіслати пакет документів на е-поштову скриньку [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники, оскільки пропускна здатність е-пошти 5МБ.

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки, учасник за погодженням дати та часу, з дотриманням суворих карантинних обмежень подає друковану форму документів в 2-х екземплярах за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19, кабінет 325 у робочі години з 8:00 до 17:00 (погодження за [email protected]). 

Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі та матеріалів (в друкованій та електронній формах) 15 червня 2021 року до 15:00. 

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

У разі подання неповного пакету документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проект не відповідає тематиці заходу щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається. 

Орієнтовні строки проведення конкурсу:

І етап – 17 червня – 27 червня 2021 р.

Інформація про прийняті до участі в конкурсі проекти розміщується на офіційному вебсайті МКІП та відбувається онлайн голосування.

ІІ етап – 29 червня 2021 р.

Експертне оцінювання поданих проектів Комісією.

ІІІ етап – 07 липня 2021 р.

Презентації учасниками проектів (15-20 хв.), допущених до участі у ІІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця (переможців) відбудуться об 11:00 за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19 (відеоконференція за допомогою сервісу Zoom). 

Заявки на участь у мистецькому конкурсі книжкового проекту (книга про інклюзію) відповідно до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні (далі - конкурс) приймаються від інститутів громадянського суспільства, творчих спілок, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також інших суб'єктів господарювання, які внесені до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу» (далі – учасники). 

Книжковий проект має відповідати таким вимогам:

1. Тематика: книга про інклюзію.

Книга про інклюзію - це книга про безбар’єрність, що роз’яснює розмаїття людства та формує інклюзивне сприйняття світу у дітей 6-8 років (молодший шкільний вік).

Загальні положення:

1) Не заперечувати відмінності, підкреслювати, що люди різні. Чиясь різність більш очевидна, чиясь менш, але обов’язково розуміти, що якщо хтось відрізняється - він не є гіршим, або кращим. Всі різні, але рівні.

2) Формувати розуміння коректної лексики в контексті інвалідності, обов’язково без емоційного забарвлення (жалів або навпаки захвату і героїзації).

3) Формувати розуміння, що люди не діляться на нормальних і не нормальних. Якщо людина не може ходити, говорити, бачити або щось іще - це не означає, що з нею щось не так. Усі такі, як вони є і це ок.

4) Формувати розуміння, що інвалідність буває вродженою, або може набутою, але не є заразною. Нівелювати страх.

5) Заперечувати неповагу через емпатію: ставлення до інших, як хотілося б, щоб ставились до тебе.

6) Навчити не фокусуватись на діагнозах, подаючи приклади загальних виразів: “Його м’язи працюють не так, як твої - він не може ходити” - замість “у нього дцп”, “ його мозок працює інакше, йому потрібна додаткова допомога у читанні” і т.п.

7) Навчити відділяти людину від кондиції - спочатку людина, потім діагноз. 

2. Технічні, кількісні та якісні характеристики:

2.1. Тираж: 20 000 примірників.

2.2. Формат: опис видання.

2.3. Формат електронних файлів: pdf.

2.4. Твір (твори), що видається вперше.

2.5. Кількість сторінок видання: блок 32 ст.

2.6. Висока поліграфічна якість готового видання:

тверда обкладинка, кольоровість обкладинки 4+4, тиснення фольгою, вибірковий лак, матова ламінація;

блок 32 ст., формат 210х297 мм, кольоровість блоку 4+4, папір на блок Munken Pure 150г/м2,;

форзац: кольоровість 4+4, папір офсетний 170 г/м2;

прошитий нитками блок;

термопакування кожного примірника.

2.7. Мова: українська.

2.8. Вид видання:

за читацькою адресою: для дітей та юнацтва (6-8 років);

за знаковою природою інформації: текстове видання.

2.9. Вихідні відомості готового видання оформлюються відповідно до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 року № 297.

У вихідних відомостях готового видання має зазначатись наступна інформація:

“Видання підготовлене за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України та Українського інституту книги.

Видання призначене для безоплатного розповсюдження”.

 

Учасник подає одну заявку на один проект - книга про інклюзію.

У описі видання учасник обов’язково зазначає наступне: автор твору/творів; назва твору/творів; зміст (перелік структурних частин твору/творів), який має відповідати змісту майбутнього видання (без права зміни назв та переліку структурних частин твору/творів).

Учасник подаєрозгорнутий орієнтовний бюджет книжкового проекту (із зазначенням кількості та найменування товарів і послуг, та їхньої вартості за одиницю).

Учасник обов'язково надає документи, що підтверджують наявність у нього виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів).

Якщо документ, що підтверджує наявність в учасника виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору/творів, складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається переклад повного тексту документу українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи. 

Укладення договору про закупівлю з переможцем конкурсу здійснюється державною установою «Український інститут книги» (далі - Інститут) за результатами застосування переговорної процедури відповідно до чинного законодавства. 

Умови фінансування: Інститут фінансує усі прямі витрати на підготовку і друк книжкових видань, що будуть здійснені учасником під час дії договору про закупівлю – виконання проекту (оплата авторської винагороди та/або придбання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності; підготовка оригінал-макету, ЄСВ та військовий збір, ПДФО;  витрати на друк та витратні матеріали, пов’язані з друком; витрати на доставляння готової продукції до обласних центрів). Оплата здійснюється за результатами виконання проекту.

Перелік одержувачів книжкових видань формує Інститут та подає його МКІП для затвердження. 

З додатком до Оголошення можна ознайомитися на сайті МКІП.