ОГОЛОШЕННЯ  про проведення конкурсного добору експертів до складу  Експертної ради з відбору проєктів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами 
ОГОЛОШЕННЯ  про проведення конкурсного добору експертів до складу  Експертної ради з відбору проєктів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами 
16 / 05 / 2023

Державна установа «Український інститут книги» (далі - Інститут)  оголошує проведення конкурсу з добору експертів до складу Експертної ради з відбору проєктів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами (далі — Експертна рада), що проводиться в рамках програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами - Translate Ukraine 2023 (далі - Програма).

Інститут запрошує фахівців до участі у конкурсі з добору експертів, який розпочинається 18 травня 2023 року.

До складу Експертної ради можуть бути включені (за їхньою згодою) науковці, фахівці підприємств, організацій, установ у сфері культури, книгорозповсюдження, інших креативних індустрій, літературознавці, літературні критики, книжкові оглядачі, перекладачі, громадські діячі, журналісти, чия публічна активність добре відома в Україні, а кваліфікація й професійний досвід дозволяють якісно оцінити українську літературу як об’єкт інтелектуального експорту та складову культурної дипломатії.

Експертами можуть бути особи, які мають:

  • вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня;
  • досвід у книжковій та дотичних до неї сферах, а також напрямах сфери культури;
  • досвід участі у експертних радах, комісіях, журі тощо;
  • досвід оцінювання проєктів програм або програм у сфері культури та креативних індустрій, в тому числі книжкових проєктів;
  • володіння українською мовою;
  • бездоганну ділову репутацію.

Конкурсний добір кандидатів до складу Експертної ради здійснюється конкурсною комісією з добору експертів до Експертної ради з відбору проєктів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами (далі - комісія) Порядку проведення конкурсного добору експертів державної установи «Український інститут книги», затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 07 серпня 2020 року  № 2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2020 року за №904/35187 (далі - Порядок) та Положення про конкурсну комісію з добору експертів до експертних рад державної установи «Український інститут книги», затвердженого наказом Інституту від 24 березня 2021 року № 06-од.

Експертна рада утворюється в складі не менше п’яти осіб.

Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Інституту та оприлюднюється на офіційному вебсайті Інституту.

Строк повноважень Експертної ради становить 2 (два) роки.

Експертна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Діяльність та завдання Експертної ради визначаються Положенням про Експертну раду з відбору проєктів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами, затвердженого наказом Інституту від 30 квітня 2020 р. № 39-од.

Для участі у конкурсі кандидат до складу Експертної ради подає до Інституту такі документи:

  1. Заяву про включення до складу Експертної ради за формою згідно з додатком 1 Порядку.
  2. Рекомендаційний лист від профільної інституції (за бажанням) на офіційному бланку (за наявності) профільної інституції у сфері культури, освіти, науки чи комунікацій.
  3. Згоду на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 Порядку.
  4. Копію документа, що посвідчує особу кандидата.
  5. Біографічну довідку (фахове резюме) кандидата за формою згідно з додатком 3 Порядку.
  6. Копію документа про вищу освіту.
  7. Заяву про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4 Порядку.

Кандидати забезпечують достовірність поданої інформації про себе.

Кандидати подають (надсилають) до Інституту зазначені вище документи (заповнені та підписані) у сканованому вигляді (формат PDF) на електронну пошту [email protected] одним електронним листом, кожен документ окремим файлом.

Інститут приймає документи з 18 травня до 01 червня 2023 року (до 23:59).

Документи, подані кандидатом після завершення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються.

Відповідальний за приймання та опрацювання документів - Дегтярьова Марія, фахівець відділу міжнародної співпраці, секретар комісії, електронна адреса: [email protected], телефон для довідок: +380978297212.

ВАЖЛИВО! Кожному члену Експертної ради необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для підписання індивідуальних експертних оціночних відомостей проєктів у разі заповнення їх в електронному вигляді.

Використовувати у своїй роботі можна зручний для вас сервіс електронного документообміну (наприклад, Paperless).